web templates free download
Mobirise

CONTENTPARTNERS


Koplopers in de Zorg werkt samen met contentpartners: zorg- of dienstverlenende organisaties die inhoudelijk interessante ideeën, innovaties en methodieken hebben en deze beter over het voetlicht willen brengen. 

De ervaring leert dat hoe goed een idee ook is, het vaak moeilijk blijkt om hier voldoende aandacht voor te krijgen. Koplopers kan u hierbij met een maatwerk communicatiestrategie helpen, mits het verhaal inhoudelijk sterk is: content is immers king! Het moet ook passen binnen het groter kader van onze activiteiten.

De communicatiestrategie kan uit een aantal verschillende elementen worden opgebouwd:

  • VIER WHITEPAPERS die de aandacht op de methodiek vestigen 
  • ARTIKEL met beschrijving van de innovatie
  • NIEUWSBRIEFITEM KOPLOPERS verspreid onder 2400 beslissers in de zorg
  • COMPANYPAGE op de koplopersomgeving binnen Zorgcommunity
  • INTERVIEW met bestuurder 
  • LOGO op de website van Koplopers als supporter en topinnovator
  • FILMPJE op de koplopersomgeving binnen Zorgcommunityl, inclusief twee weken topstory

Meer informatie? 

CONTACTGEGEVENS

Nassauplein 15
2585 EB Den Haag
secretariaat@koplopersindezorg.nl


LINKS
Zorgcommunity

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Koplopers nieuwsbrief