develop own website
Mobirise

DENKTANKS


Er is veel kennis binnen de zorgsector aanwezig, maar deze kennis is verspreid over organisaties en personen en wordt weinig gedeeld. Koplopers in de Zorg brengt hier verandering en de denktank is hier een van de instrumenten voor.

Denktanks zijn de broedplaatsen van nieuwe ideeën en vernieuwing. Bestuurders en managers van organisaties gaan gezamenlijk een intensief traject aan en maken een deep dive in actuele thema’s in de zorg. Op deze wijze wordt gewerkt aan de verbreding en verdieping van de kennis over een specifieke sector of een specifiek onderwerp. In een relatief korte periode wordt kennis verzameld, verrijkt en gedeeld. Dit levert verfrissende ideeën en originele inzichten op, die worden vastgelegd in een publicatie en gedeeld binnen de community.

Er zijn twee soorten denktanks; de één is meer onderwerpgericht (personeel, technologie, bureaucratisering), terwijl de ander meer sectorgericht is. Hierbij streven wij naar denktanks voor de volgende sectoren:

GGZ

KWETSBARE GROEPEN

JEUGDZORG

OUDERENZORG

Vanuit het secretariaat van Koplopers in de Zorg begeleiden wij de denktanks en zorgen ervoor dat de resultaten in een pakkende publicatie worden neergelegd. De publicaties zullen een dynamisch karakter krijgen, dat wil zeggen dat ze in de loop der tijd mee ontwikkelen met de inzichten die worden opgedaan. Het betreft de volgende inzet van onze kant:
• Een aantal in gezamenlijkheid te bepalen meetings.

• Interviews met de bestuurder(s).

• Aanvullende interviews met leden MT en maximaal 6 anderen.

• Bestuderen inhoudelijk relevante stukken over de ontwikkelingen en effecten, de wijze waarop daarop ingespeeld kan worden.

• Twee InnoPapers: een beschrijving van innovaties, tot 1.200 woorden.
• Twee Sparks: een korte casebeschrijving van een aansprekende innovatie, tot 600 woorden.

• Een PR-/communicatietraject om de ideeën van de denktank optimaal te positioneren.

• Begeleiden van de gezamenlijke publicatie.

• logo’s van de participerende organisaties op website als supporters en top-innovatoren.

LEARNING COMMUNITY

Een learning community bestaat uit alle elementen van een denktank plus:

• Een digitale omgeving met een discussion board, de mogelijkheid tot het onderling delen van documenten, blogs, whitepapers, opleidingen;
• verdiepen van gezamenlijke thema’s; 
• een jaarlijkse update van ‘Zorg in de toekomst voor kwetsbare groepen’ met daarin de meest actuele inzichten en ideeën; 
• PR- en communicatiebegeleiding om de inzichten en ideeën van de learning community breed te delen.

VOORBEELDEN VAN EERDERE PUBLICATIES

• Denktank Kwetsbare groepen: Zorg voor kwetsbare groepen in de toekomst (2017)

• Denktank GGZ: Andere tijden, flexibel organiseren (2017)

• Denktank Bureaucratisering: Het Bavaroisesyndroom. Hoe angst en wantrouwen de zorg in hun greep houden (2016) 

• Denktank (Ont)Bureaucratisering: Het nieuwe samenspel (2014) 

Vragen of direct aanmelden?


Neem contact op met Koplopers in de Zorg

CONTACTGEGEVENS

Nassauplein 15
2585 EB Den Haag
secretariaat@koplopersindezorg.nl

LINKS
Zorgcommunity

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Koplopers nieuwsbrief