create your own website
Mobirise

DENKTANKS


In een denktank gaan bestuurders en managers uit verschillende organisaties binnen de GGZ, de ouderenzorg, jeugdzorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperkingen gezamenlijk een intensief traject aan en maken een deep-dive in actuele thema’s in de zorg.

Denktanks zijn de broedplaatsen van nieuwe ideeën en vernieuwing. De denktank werkt ruim een half jaar aan de verbreding en verdieping van de kennis van het onderwerp en legt de basis voor verdere kennisontwikkeling. Dit levert verfrissende ideeën en originele inzichten op, die worden vastgelegd in een manuscript en gedeeld binnen de community.

WHY?

Er is veel kennis binnen de zorgsector aanwezig, maar deze kennis is verspreid over organisaties en personen en wordt weinig gedeeld. Koplopers in de Zorg brengt hier verandering en de denktank is een van de instrumenten daarvoor.

WHAT?

In een relatief korte periode verzamelen, analyseren en verrijken we kennis over een relevant onderwerp. De opzet is gericht op de eigen inbreng en ideeontwikkeling van deelnemers en het gezamenlijk produceren van een manuscript.

HOW?

Het complete denktanktraject bestaat uit:

- een informatiebijeenkomst
- drie denktankbijeenkomsten
- een afsluitende conferentie
- publicatie van het manuscript

Vragen of direct aanmelden?


Neem contact op met Koplopers in de Zorg

CONTACTGEGEVENS

Nassauplein 15
2585 EB Den Haag
secretariaat@koplopersindezorg.nl

LINKS
Zorgcommunity

BLIJF OP DE HOOGTE

Schrijf je in voor de Koplopers nieuwsbrief